Nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ:

  • Email: contact.chungcu9xnextgen@gmail.com
  • SDT: 035376221
  • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Hà Nội